ON SALE ! .
0 Cart
No products in the cart.
Subtotal ฿0.00
Shipping Free
Total ฿0.00

Spend another ฿800.00 to get free shipping.

Continue Shopping

View cart

เงื่อนไขและข้อกำหนด

OVERZEAS TACTICAL GEAR & GADGET ได้จัดทำเว็บไซต์ www.overzeas.net ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการการซื้อ-ขายสินค้า ("การทำธุรกรรม"), การเผยแพร่ข้อมูล, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ข่าวสาร, กิจกรรมและเพื่อการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ("ลูกค้า") และผู้เยี่ยมชมทั่วไป ("ผู้ชม") ในการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้ชม (เรียกรวมว่า "ท่าน") ยอมรับและยินยอมโดยสมัครใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ในทั้งในเชิงพาณิชย์หรือกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในส่วน "การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก"

การเปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยเราจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

  3. สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

หมายเหตุ

  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่

  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม

  • หากเกิน 7 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับคืนสินค้าจากท่าน

วิธีการส่งคืนสินค้า

         หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ใน เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า โดยสามารถจัดส่งกลับมาตามที่อยู่ของเรา


การเปลี่ยนสินค้าใหม่

   ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 3-5 วันทำการ นับจากวันได้รับคืนสินค้า

   หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการส่งสินค้ารวมถึง Tracking no. เพื่ออ้างอิงตรวจสอบ


Warranty และบริการหลังการขาย

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการใช้งานผิดประเภท การดัดแปลง การใช้งานเกินกว่าที่ออกแบบ หรือความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความเสียหาย และการรับประกันครอบคลุมเฉพาะฟังก์ชั่นการทำงานตามปรกติ ระบบกลไกต่างๆ ตามปรกติจากโรงงาน
 
ไม่รวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน เช่นคลิปเหน็บ น๊อต/สกรู ความสึกหรอที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เช่นผิวของใบมีด และด้ามจับ Logo ต่างๆ  การขึ้นสนิม การทำความสะอาด หรือความคมของมีด

โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในส่วนของอะไหล่ เช่น คลิปเหน็บ,น๊อต/สกรู เรามีอะไหล่ไว้บริการ โดยมีค่าบริการเพียงเล็กน้อย

นโยบายการคืนเงิน


เราจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่เราไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้


ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน และ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)

 


OVERZEAS TACTICAL GEAR & GADGET ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด
ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

Product added to the cartx
Product deleted from the cartx