... ON SALE ! ... สินค้าราคาพิเศษ! ... .
0 ฿0.00
0 Cart

No products in the cart.

Subtotal ฿0.00
จัดส่ง ฟรี
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษี) ฿0.00

การจัดส่งสินค้า

- สินค้าทุกรายการจะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS ซึ่งมีความรวดเร็ว และมีการหุ้มห่อ บรรจุลงในกล่อง และใช้วัสดุกันกระแทกอย่างดีเช่น Bubble,กระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าด้านใน
- จัดส่งสินค้าเฉพาะวัน จันทร์-ศุกร์ และตัดรอบจัดส่งสินค้า 17.00 น. ภายในวันเดียวกัน
- สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งชำระเงิน (ยกเว้นวันหยุด)
- ท่านจะได้รับแจ้งหมายเลขติดตามสินค้า (Tracking no.) ทุกครั้งเมื่อได้รับการจัดส่งแล้ว

สินค้าสูญหาย/ได้รับสินค้าไม่ครบ/เสียหายจากการขนส่ง

หากได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้ามีการสูญหาย,ได้รับสินค้าไม่ครบ,หรือเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากจากการขนส่ง (หีบห่อบรรจุภัณฑ์เสียหาย) กรุณาติดต่อเราทันที ภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป

Product added to the cartx
Product deleted from the cartx